Een eeuwenoude broederschap

De Vrijmetselarij

Manier van denken en doen. Een manier van leven.

De maçonnieke werkwijze komt voort uit een eeuwenoude traditie, stammend uit de tijd van de Verlichting. Een periode waarin de basis voor verdraagzaamheid en democratie in onze westerse cultuur werd gelegd. Ondanks haar oude wortels, past de vrijmetselarij heel goed in deze tijd. De vrijmetselarij gaat over verdieping zoeken, zingeving vinden en op zoek gaan naar jezelf. In een tijd waarin de samenleving lijkt te verharden, waar het vaak draait om uiterlijkheden, kan de vrijmetselarij een rustpunt zijn en een baken. Vrijmetselarij gaat ook over de verhouding tot je medemensen. Over loskomen van dogma’s en respectvol omgaan met de ander. Wegnemen wat verdeelt, opzoeken wat verbindt. Niet alleen binnen een Loge, maar ook in de wereld daarbuiten. De vrijmetselaar gebruikt rituelen en symbolen. Hij ziet zichzelf symbolisch als een ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om zijn plek in de samenleving in te kunnen nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

LOGE LOUISA AUGUSTA
# 0
Oprichting

United Grand Lodge of England

0
Oprichting

Grootoosten der Nederlanden

0
Oprichting

Loge Louisa Augusta #249

0

Loge Louisa Augusta

Zoals de tijd voortschrijdt, zo past de mens zich aan en zo is de aard van de Purmerendse Loge Louisa Augusta in de loop der eeuwen veranderd. Van een ‘plattelandsloge in de negentiende eeuw’ – 1828-1894 – tot een hedendaagse Loge vanaf 1968 in de twintigste eeuw tot nu in de 21ste eeuw: het digitale tijdperk. 

 

Marktstad Purmerend, gelegen tussen het agrarische achterland en Amsterdam, in de dichte nabijheid van diverse vissersdorpen bovendien, heeft altijd een open karakter gehad. Daarin is in de afgelopen halve eeuw geen verandering gekomen, met veel instroom van buiten de stad en zelfs de regio.

Het maakt Loge Louisa Augusta, die als elke andere vrijmetselaarsloge een verzamelplaats is van vrije denkers van alle leeftijden en elk denkbaar pluimage, een plek waar je bij uitstek mensen leert kennen die je in het dagelijks leven niet zo snel zou tegenkomen, wat een enorme verrijking kan bieden.

 

De leden van Loge Louisa Augusta komen elke dinsdagavond bijeen. Er is ruimte voor traditie, verdieping, maar ook voor ontspanning. Tijdens de samenkomsten zijn respectvolle omgang en vertrouwelijkheid vanzelfsprekend.

Vrijmetselaar worden

Hoe kan ik lid worden ?

Lid worden van Loge Louisa Augusta is tevens lid worden van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland. Meer informatie daaromtrent vindt u op vrijmetselarij.nl.

De vrijmetselarij kent een aannameprocedure, waarbij leden van de Loge de kandidaat en zijn motivatie willen leren kennen en de kandidaat op zijn beurt alle gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen. Het ligt voor de hand dat een kandidaat zich eerst inleest.

Vanwege de vertrouwelijkheid binnen de Loges wordt de vrijmetselarij door sommigen als mysterieus gezien, waardoor er vaak onzin wordt en is geschreven. Toch zijn er ook boeken die een helder beeld geven van de maçonnieke traditie en gebruiken, geschreven door zowel vrijmetselaren als mensen buiten de broederschap. We benadrukken wel dat de vrijmetselarij over persoonlijke beleving gaat – het is iets wat u zelf moet ervaren. Op vrijmetselarij.nl is actuele en betrouwbare informatie te vinden.

Een andere mogelijkheid om persoonlijk kennis te maken met de vrijmetselarij en onze Loge is door contact op te nemen met onze voorlichter. U kunt dan een mail sturen, of gebruik maken van ons contact formulier, waarna wij een afspraak met u zullen maken.

Vrijmetselaars noemen elkaar broeders. De zogenoemde broederkring omspant de aarde, want een Loge staat nooit op zich, maar maakt deel uit van een nationale Grootloge, het Grootoosten der Nederlanden, dat 313 Loges telt. Buitenlandse contacten worden onderhouden met Grootloges in Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland, Azië, Europa, Midden-Amerika, Midden-Oosten, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Vrijmetselaarsbijeenkomst met toegang voor niet leden

Wie wil weten wat de vrijmetselarij hem of haar te bieden heeft, kan contact opnemen met ons via het contact formulier. Verder zijn wij voornemens een avond voor geïnteresseerden  te organiseren, houdt deze website in de gaten voor meer informatie. 

Close Search Window